immunodiagnosis

Hastalığa immünolojik test yoluyla tanı konulması; immünodiyagnoz.

Kolmer test

Frengi tanısında uygulanan serolojik bir test; Kolmer testi