pimeluria

İdrarda yağ damlacıklarının bulunuşu; idrarla yağ atılışı; pimelüri.