pathoglycemia

Herhangi bir hastalık etkisiyle kanda şeker seviyesinin yükselmesi; patoglisemi.

maltase

Maltoz’u, glukoz’a parçalayan enzim; maltaz (İnce bağırsak mukozasından salgılanır),

insulin

1- Pankreas’ta Langerhans adacıklarının beta hücreleri tarafından salgılanan, kanda şeker… devamı insulin