pathoglycemia

Herhangi bir hastalık etkisiyle kanda şeker seviyesinin yükselmesi; patoglisemi.

maltase

Maltoz’u, glukoz’a parçalayan enzim; maltaz (İnce bağırsak mukozasından salgılanır),

hyperglycemia

Kanda glukoz miktarının aşırı artışı; kan şekerinin aşırı yükselişi; hiperglisemi.