pelvic accommodation

Pelvis boşluğu kuturlarının, doğum esnasında fetüs’ün geçmesine imkan verecek genişlik… devamı pelvic accommodation

accouchement forse

Doğumun hızlandırılması gereken durumlarda herhangi bir müdahale ile sonlandırılan doğum;… devamı accouchement forse

pileus

(L.) Doğumda, bazen bebek başını -duvak şeklinde- örten amnion zarı;… devamı pileus