Leiner’s disease

Leiner hastalığı. Bk. erythroderma desquamativum

Lane’s disease

1- Bağırsakların devamlı staz halinde bulunuşu; Lane hastalığı. 2- Bk.… devamı Lane’s disease

Lister’s antiseptic

Civa perklorür; Lister antiseptiği

Louis’ angle

Louis açısı. Bk. sternal angle