Lane’s disease

1- Bağırsakların devamlı staz halinde bulunuşu; Lane hastalığı. 2- Bk.… devamı Lane’s disease

Gaucher’s disease

Gaucher hastalığı. Bk. glucocerebroside lipoidosis

glucocerebroside lipidosis

Glükoserebrozidaz enziminin doğuştan eksikliğine bağlı olarak karaciğer,dalak, lenf düğümleri ve… devamı glucocerebroside lipidosis

Huntington’s disease

Huntington hastalığı. Bk. Huntington’s chorea