position of fetus

Pelvise giren fetal kısım üzerindeki kılavuz noktanın (Bk. denominator) anne pelvisi… devamı position of fetus

pelvic accommodation

Pelvis boşluğu kuturlarının, doğum esnasında fetüs’ün geçmesine imkan verecek genişlik… devamı pelvic accommodation

anthropoid pelvis

Ön-arka kuturun uzun, enine kutrun kısa oluşu nedeniyle pelvis giriminin… devamı anthropoid pelvis