position of fetus

Pelvise giren fetal kısım üzerindeki kılavuz noktanın (Bk. denominator) anne pelvisi… devamı position of fetus

pelvic accommodation

Pelvis boşluğu kuturlarının, doğum esnasında fetüs’ün geçmesine imkan verecek genişlik… devamı pelvic accommodation

android pelvis

Sakral promontoryum’un ileriye doğru çıkıntı yapması nedeniyle pelvis giriminin kabaca… devamı android pelvis