Morton’s syndrome

Ayakta birinci metatarsal kemiğin, ikinci metatarsal kemikten daha kısa oluşu… devamı Morton’s syndrome

Zellweger Sendromu

Zellweger Sendromu (ZS) (Serebrohepatorenal Sendrom) karaciğer, böbrek ve beyindeki hücrelerde… devamı Zellweger Sendromu

mucopolysaccharidosis III (3)

Mukopolisakkaridoz-3; Bk. Sanfilippo’s syndrome