labium superius oris

Ağzı üstten çevreleyen dudak; ağzın üst dudağı; üst dudak,

Trichomonas tenax

Ağızda bulunan nonpatojen bir Trichomonas türü