labium superius oris

Ağzı üstten çevreleyen dudak; ağzın üst dudağı; üst dudak,