Trichomonas vaginalis

Kadında vagina’da, erkekte üretra’da iltihaba sebep olan Trichomonas türü.

Trichomonas tenax

Ağızda bulunan nonpatojen bir Trichomonas türü