position of fetus

Pelvise giren fetal kısım üzerindeki kılavuz noktanın (Bk. denominator) anne pelvisi… devamı position of fetus

pelvic accommodation

Pelvis boşluğu kuturlarının, doğum esnasında fetüs’ün geçmesine imkan verecek genişlik… devamı pelvic accommodation

enclavement

Doğum ağrıları esnasında -dar pelvis nedeniyle- fetüs’ün ilerleyemeyecek şekilde sıkışması:… devamı enclavement