ischiadic plexus

İskiyadik pleksus. Bk. sacral plexus.

interosseous recurrent artery

Bk. arteria interossea recurrens

intelligence quotient (IQ)

Kişinin zeka düzeyini göstermede kullanılan sayısal ifade; kişinin testler yoluyla… devamı intelligence quotient (IQ)