inferior aperture of thorax

an irregular opening bounded by the twelfth thoracic vertebra, the… devamı inferior aperture of thorax

intestinal absorption

1- Herhangi bir ilacın ince bağırsak mukozasından emilerek kana geçişi.… devamı intestinal absorption

intracellular water

Hücre içi su, intraselüler su. Bk. intracellular fluid.