rhinocerebral mucormycosis

Burun mukozası, paranazal sinüsler ve beyinde yaptığı tahribatla belirgin mukormikoz;… devamı rhinocerebral mucormycosis

Riolan’s anastomosis

Üst ve alt mezenterik arterler arasındaki anastomozlar, Riolan anastomozu

radiation accident

Aşırı dozda veya uzun süre iyonize ışına maruz kalış sonucu… devamı radiation accident

respiratory quotient

Birim süre içinde akciğerler yoluyla atılan karbon dioksit miktarının, bu… devamı respiratory quotient