rhinocerebral mucormycosis

Burun mukozası, paranazal sinüsler ve beyinde yaptığı tahribatla belirgin mukormikoz;… devamı rhinocerebral mucormycosis

Riolan’s anastomosis

Üst ve alt mezenterik arterler arasındaki anastomozlar, Riolan anastomozu

radiation accident

Aşırı dozda veya uzun süre iyonize ışına maruz kalış sonucu… devamı radiation accident