Riolan’s anastomosis

Üst ve alt mezenterik arterler arasındaki anastomozlar, Riolan anastomozu