radiation accident 

Aşırı dozda veya uzun süre iyonize ışına maruz kalış sonucu meydana gelen harabiyet; radyasyon hasarı,


Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir