radio waves

Bir merkezden, uzak mesafelere bilgi iletmede kullanılan elektromanyetik dalgalar; radyo… devamı radio waves

R wave

Elektrokardiyogram’da, kalp karıncıklarının depolarizasyonu esnasında Q dalgasını izleyen pozitif defleksiyon;… devamı R wave