Morton’s syndrome

Ayakta birinci metatarsal kemiğin, ikinci metatarsal kemikten daha kısa oluşu… devamı Morton’s syndrome

oligodactylia

El ya da ayakta bir veya birkaç parmağın doğuştan yokluğu;… devamı oligodactylia

palmoplantar phenomenon

Palmoplantar fenomen. Bk. Filipovitch’s sign