acheiropodia

El ve ayakların doğuştan bulunmayışı; akeiropodi.