quadrants of abdomen

Birbirini dik açı yaparak kesen iki düzlemle klinik olarak üst-sağ,… devamı quadrants of abdomen

abdominal wall

Karın duvarı,

fluid wave

Karın boşluğunda sıvı toplandığı durumlarda, perküsyon esnasında oluşan sıvı dalgası,