stereotaxy

Beynin bazal çekirdekler gibi belirli bölgelerine sokulan ince elektrot aracılığıyla… devamı stereotaxy

surgical abdomen

Cerrahi karın, Bk. acute abdomen