Amphibia

(G.): Hem karada hem suda yaşayabilen hayvanlar sınıfı; iki yaşayışlılar,

quadruped

Dört ayaklı hayvan; kuadruped.