necrospermia

Meni içindeki tüm spermatozoonların ölü oluşu; nekrospermi.

normospermia

Meni içindeki spermatozoonların miktar, şekil ve hareket bakımından normal oluşu;… devamı normospermia