DNA

Deoksiribonükleik asit. Bk. deoxyribonucleic acid.

recombinant DNA

Bir DNA molekülü segmentinin, enzimatik etki ile açılan diğer bir… devamı recombinant DNA

deoxyribonucleic acid

(DNA): Kromozom ve genlerin kimyasal yapısını oluşturan, pentoz türü olarak… devamı deoxyribonucleic acid