DNA

Deoksiribonükleik asit. Bk. deoxyribonucleic acid.

nucleic acids

Nükleotidlerin birleşmesinden oluşan bileşikler; hücre çekirdeğinde bulunan, fosforik asit, pentoz… devamı nucleic acids