nucleic acids

Nükleotidlerin birleşmesinden oluşan bileşikler; hücre çekirdeğinde bulunan, fosforik asit, pentoz… devamı nucleic acids

deoxyribonucleic acid

(DNA): Kromozom ve genlerin kimyasal yapısını oluşturan, pentoz türü olarak… devamı deoxyribonucleic acid