deoxyribonucleic acid

(DNA): Kromozom ve genlerin kimyasal yapısını oluşturan, pentoz türü olarak… devamı deoxyribonucleic acid