nucleic acids

Nükleotidlerin birleşmesinden oluşan bileşikler; hücre çekirdeğinde bulunan, fosforik asit, pentoz türü şeker, pürin veya pirimidin bazından oluşan kompleks yapıda bileşikler; nükleik asitler (deoksiribonükleik ve ribonükleik asit)

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir