nucleic acids

Nükleotid Terin birleşmesinden oluşan bileşikler; hücre çekirdeğinde bulunan, fosforik asit, pentoz türü şeker, pürin veya pirimidin bazından oluşan kompleks yapıda bileşikler; nükleik asitler (deoksiribonükleik ve ribonükleik asit)

Categories:

Bir Cevap Yazın