total body water

Vücudun içerdiği tüm su miktarı; hücre içi, hücre dışı vücut… devamı total body water

sterile water

Enjeksiyon amacıyla kullanılan, mikroplardan arındırılmış su; ampul içindeki damıtık su;… devamı sterile water

soft water

Az miktarda mineral içeren su; yumuşak su.