hard water

Kalsiyum tuzlarından zengin su; sert su.