avortement

(F.): Avortman. Bk. abortion.

abortion rate

Miadında sonlanan gebeliklere oranla -binde olarak ifade edilen- düşük sayısı;… devamı abortion rate