artificial abortion

Bk. induced abortion.

avortement

(F.): Avortman. Bk. abortion.

abortion rate

Miadında sonlanan gebeliklere oranla -binde olarak ifade edilen- düşük sayısı;… devamı abortion rate

abortus (L.)

Düşük olayı ile uterus dışına atılan embriyo veya fetüs; abortus.