abortion rate

Miadında sonlanan gebeliklere oranla -binde olarak ifade edilen- düşük sayısı;… devamı abortion rate

accelerometer

Kimyasal reaksiyonun hızını ölçen araç; akselerometre.

accelerator

Hızlandırıcı, herhangi bir organın çalışmasını veya kimyasal bir olayın seyrini… devamı accelerator