accelerator

Hızlandırıcı, herhangi bir organın çalışmasını veya kimyasal bir olayın seyrini… devamı accelerator

accelerans (L.)

Uyarıcı; hızlandırıcı,