serum prothrombin conversion accelerator

Bk. factor VII; faktör 7.

accelerator

Hızlandırıcı, herhangi bir organın çalışmasını veya kimyasal bir olayın seyrini… devamı accelerator