abortion rate

Miadında sonlanan gebeliklere oranla -binde olarak ifade edilen- düşük sayısı;… devamı abortion rate

albumin/globulin ratio

Kanda veya beyin omurilik sıvısında albümin’in globülin’e oranı; albümin/globülin oranı