hypoalbuminemia

Kanda albümin miktarının ileri derecede azalışı; hipoalbüminemi.