protein quotient

Kan plazmasındaki globülin miktarının albümin miktarına bölünmesiyle elde edilen sayı;… devamı protein quotient

hypoalbuminemia

Kanda albümin miktarının ileri derecede azalışı; hipoalbüminemi.

albumin/globulin ratio

Kanda veya beyin omurilik sıvısında albümin’in globülin’e oranı; albümin/globülin oranı