Bence Jones albumin

Bence Jones albümini. Bk. Bence Jones protein.