hyperglobulinemia

Kanda globülin miktarının aşırı artışı; hiperglobülinemi.