protein electrophoresis

Kan serumu veya beyinomurilik sıvısı proteinlerinin varlığını ve miktarını belirleme… devamı protein electrophoresis

cerebrospinal fluid

Beyin karıncıkları, subaraknoid aralık ve omurilik ortasındaki kanal içinde bulunan… devamı cerebrospinal fluid

ventriculopuncture

Beyin yan karıncığına, beyinomurilik sıvısı alma amacıyla iğne ile girme;… devamı ventriculopuncture

rachicentesis

Beyin-omurilik sıvısı alma amacıyla subaraknoid aralığa iğne ile girme; spinal… devamı rachicentesis