thoracentesis

Göğüs duvarından özel iğne ile plevra boşluğuna girerek sıvı çekme;… devamı thoracentesis

pericardiocentesis

Sıvı çekme amacıyla sternum’un alt ucunun hemen altından iğneyi sol… devamı pericardiocentesis

Lichtwitz trocar

Maksiller sinüs’e ponksiyon yapmada kullanılan özel trokar; Lichtwitz trokan.