yellow blindness

Sarı rengi tam algılayamama hali; sarı renk körlüğü.

parachromatopsia

Renkleri ayırma yeteneğinin olmayışı; renk körlüğü; parakromatopsi.