Bell’s facial paralysis

Bell’in yüz felci, Bk. facial palsy

Biermer’s anemia

Biermer anemisi, Bk. pernicious anemia.

Bryant’s ampulla

Bağlanan arterin üzerindeki hafif genişleme gösteren kısmı; Bryant ampullası

basal cell acanthoma

Epidermis’in bazal tabaka hücrelerinden gelişen iyi huylu deri tümörü; bazal… devamı basal cell acanthoma