abduktör

Orta çizgiden uzaklaştırıcı kas; abduksiyon yaptırıcı kas, abductor

placenta accreta

Koryon villüslerinin, kas tabakasına hatta seroza’ya kadar girişi nedeniyle uterus… devamı placenta accreta

ocular paralysis

Tüm göz kaslarının felci ile belirgin durum; oküler felç

musculus rhomboideus majör

2.-5. göğüs omurlarının dikensi çıkıntılarından (processus spinosus) başlayıp kürek kemiğinin… devamı musculus rhomboideus majör