musculus bulbospongiosus

Centrum tendineum perinei’ndan başlayıp erkekte corpus spongiosum penis’in yan taraflarında,… devamı musculus bulbospongiosus

preputium clitoridis

Bk. prepuce of clitoris

clitoral amputation

Klitoral ampütasyon. Bk. clitoridectomy