chorionic plate

Koryon’un -döllenmiş ovum’un uterus duvarına tutunduğu kısımdaki- plasenta villüslerini oluşturacak… devamı chorionic plate

placenta accreta

Koryon villüslerinin, kas tabakasına hatta seroza’ya kadar girişi nedeniyle uterus… devamı placenta accreta

primitive chorion

Villusların henüz tam anlamıyla gelişmediği, yer yer trofoblastik uzantılar göstermesiyle… devamı primitive chorion