musculus abductor pollicis longus

Ulna ve radius’un arka yüzlerinden başlayıp birinci metakarpal kemikte sonlanan ve el baş parmağına abduksiyon yaptıran kas; el baş parmağının uzun abduktör kası

Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir