musculus biceps femoris

Kısa başı linea aspera femoris’ten, uzun başı tuber ıschiadicum’dan başlayıp her ikisi beraber caput fıbulae ve tibia’nın dışyan kondili’nde sonlanan, uyluğa ekstensiyon, adduksiyon ve dış rotasyon, bacağa fleksiyon ve dışa rotasyon yaptıncı kas; uyluk iki başlı kası

Categories:

Bir Cevap Yazın