musculus abductor digiti minimi manus

Nohutsu kemik (os pisiforme) ile musculus flexor carpi ulnaris’in tendonundan başlayıp el beşinci parmağının proksimal falanksında sonlanan ve adı geçen parmağa abduksiyon yaptıran kas; el küçük parmağının abduktör kası.

Abductor Digiti Minimi

Categories:

Bir Cevap Yazın