musculus abductor digiti minimi pedis

Topuk tümseği (tuber calcanei)’nin yan çıkıntısı (processus lateralis tuberis calcanei)’ndan başlayıp ayak beşinci parmağının proksimal falanksında sonlanan ve adı geçen parmağa abduksiyon yaptıran kas; ayak küçük parmağının abduktör kası

Categories:

Bir Cevap Yazın