musculus adductor magnus

Üst (ön) bölümü pubis alt kolu ve ischium kolundan başlayıp femur’da tuberositas glutea’nın içyan bölümü ve linea aspera’nın alt kısmında, alt (arka) bölümü tube-rositas ischiadicum’un alt-dışyan bölümünden başlayıp femur’un tuberculum adductorium’unda sonlanan, uyluğa adduksiyon yaptırıcı, üst bölümü uyluğun fleksiyon ve dışyan rotasyonuna, alt bölümü ekstensiyon ve içyan rotasyonuna yardımcı kas; büyük adduktör kas.

Categories:

Bir Cevap Yazın