acetonation

Bileşiğin -kimyasal reaksiyon sonucu- aseton’la birleşmesi; asetonasyon.

acetolysis

Bileşikten -kimyasal reaksiyon sonucu- asetil grubunun çıkarılması; asetoliz.