uveoparotid fever

Bk. uveoparotitis

ultrasonic waves

Ultrasonik dalgalar. Bk. ultrasound.

U wave

Elektrokardiyogram’da, T dalgasını hemen takiben -muhtemelen karıncıkların repolarizasyonunun son evresini… devamı U wave

urogenital system

Üriner sistem ile üreme sistemi’nin birarada oluşturduğu sistem; boşaltım-üreme sistemi;… devamı urogenital system